Aktuellt på Billingen

  • På "Basvägen", från parkeringen och ner till Hållsdammen pågår maskinarbete. Respektera avstängningar och hänvisningsskyltar för din egen säkerhets skull! Svahn-fyran och Lila milen är ännu inte tillgängliga.

  • Cykling tillåts tillfälligt på Gröna milen. Dock har gångare och löpare företräde! Cykla milen åt motsatt håll än normalt så att du möter de som går och springer. Anpassa farten!

  • Skogsmulleriket vid Åsbotorpssjön håller på att färdigställas. 3 st av 5 små hyddor är på väg att bli klara. Under vecka 41 påbörjas en hydda vid en av bryggorna runt sjön. Det har även skapats en motorikbana "Fjällfinas naturlek" vid Lilla utsikten. 

  • Alla byggstaket är nu borta från stadionområdet och starten till motionsspåren är tillbaka vid sekretariatet. Cykeltvätten är också tillgänglig igen.

  • Visst arbete återstår vid stadion, fortsätt därför vara uppmärksam på arbetsfordon.